Feest van de gemiste kansen

Ooit was ik een vreemdeling
Die de taal niet sprak
Zag lachende gezichten rond mijn bed
Iedereen was zeer verheugd
Er was koffie met gebak
Al hadden ze het zonder mij
Al eeuwenlang gered

Ze zeiden
Welkom op het feest van de gemiste kansen
Jongen, waar was je al die tijd

Ooit was ik een zeeman
Die huis en haard verliet
Ik nam geen afscheid en ik nam niets mee
Geen tranen op de kade
Geen afscheid geen verdriet
De smaak van het zilte water
's nachts op volle zee

De zee zei
Welkom op het feest van de gemiste kansen
Jongen, waar was je al die tijd

Ooit was ik als verloren zoon
Die door niemand werd gemist
In een diepe slaap gevallen in de trein
De dame die me wekte
Zei dat ze de weg wel wist
Ze nam me bij de hand
En bracht ons waar we moesten zijn

Ze zei
Welkom op het feest van de gemiste kansen
Jongen, waar was je al die tijd